Doba uhelná končí

Odklon od tuhých paliv je realitou a zemní plyn se stal nezbytným zdrojem pro zajištění budoucích energetických potřeb nejen v České republice, ale i v celé Evropské unii. Jeho využití je zásadní pro splnění emisních cílů, stejně jako pro zajištění bezpečného zásobování energií.

Vítám vás na stránkách, které představují výhody zemního plynu jako zdroje pro centrální zásobování teplem. Jejich smyslem je poradit vám s obnovou, transformací a stabilizací soustav zásobování tepelné energie. Nabízíme vám informace potřebné k přípravě přechodu tepláren na zemní plyn a ke zvyšování energetické účinnosti jejich provozu.

Jsme zde pro všechny, kteří hledají odpovědi na klíčové otázky spojené s dekarbonizací tepláren. Shrnujeme v praxi ověřené poznatky, které jsme na základě vašich dotazů připraveni dále rozvést. Rádi vás také propojíme přímo s našimi členy, kteří vám pomohou zajistit spolehlivé a bezpečné zásobování měst a obcí teplem. Sázíme na teplo ze zemního plynu, které přispívá k ochraně ovzduší a jehož výroba se dlouhodobě vyplatí nám všem.

Martin Slabý

předseda Rady Českého plynárenského svazu

Zástupce města či obce

Hledám argumenty, proč poskytovat občanům teplo z plynu

Chci přejít
na
zemní plyn

Zajišťuji pro
teplárnu
přechod na zemní plyn

PROČ ZEMNÍ PLYN?

EKOLOGIE: Teplárny přechodem od uhlí na zemní plyn splní přísné emisní limity požadované EU od roku 2023.
EKONOMIKA: Cenově dostupný zdroj energie, který umožní předejít rozpadu systémů centrálního zásobování teplem.
BEZPEČNOST: Spolehlivé řešení, které díky husté síti plynovodů umožní zachování provozu malých i velkých tepláren napříč Českou republikou.

NEŽ SE teplárna PŘIPOJÍ, JE ZAPOTŘEBÍ…

Definovat požadované množství zemního plynu.
Posoudit technické náležitosti pro připojení k plynárenské soustavě zemního plynu.
Zrealizovat všechny nezbytné formální kroky od žádosti
o připojení přes uzavření smluv až po zahájení odběru plynu.

KDO VÁM S PŘIPOJENÍM K SOUSTAVĚ POMŮŽE?

Partneři stránek: