Proč uskladňovat zemní plyn?

SMYSL A FUNKCE

Zemní plyn se uskladňuje v jednotlivých podzemních zásobnících plynu, které mají pro tuzemskou přepravní soustavu zásadní význam. Dokážou pokrýt neočekávané zvýšení spotřeby plynu a stejně tak optimalizují fungování přepravní soustavy kompenzací výkyvů v přepravě plynu a vyrovnáváním tlaků na přepravě. Skladováním plynu v zásobnících se rovněž udržují rezervní zásoby pro případ omezení, či dokonce přerušení dodávek plynu. Tím podzemní zásobníky plynu přispívají k bezpečnosti provozu celé tuzemské přepravní soustavy.

Jak může zásobník plynu zajistit bezpečnější a snazší provoz?

 • Pokryje nepředvídatelné zvýšení spotřeby
  • na neočekávané zvýšení spotřeby plynu lze rychle (a levně) reagovat jeho těžbou ze zásobníku
 • Optimalizuje fungování přepravní soustavy
  • zásobníky se používají také pro kompenzaci výkyvů v přepravě plynu a pro vyrovnávání tlaků na přepravě
 • Zajistí skutečnou bezpečnost dodávek
  • skladováním plynu v zásobníku v ČR se udržují rezervní zásoby pro případ omezení / přerušení dodávek plynu. Zásobník je jediným garantem fyzické bezpečnosti dodávek

VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKA

Zásobníky plynu pomohou zákazníkům optimalizovat finanční náklady, tedy i zvýšit zisky, stejně jako zajistit bezpečnost dodávek, a tím i nepřetržitý provoz.

Jak může zásobník plynu vydělat peníze?

 • Sníží průměrnou nákupní cenu zemního plynu
  • nákup plynu za nižší ceny, jeho uskladnění a následná těžba ze zásobníku v období s cenami vyššími
 • Pokryje náhlé růsty cen zemního plynu
  • neočekávané zvýšení spotřeby plynu způsobuje růst jeho ceny
 • Podpoří obchodování se zemním plynem
  • využívání krátkodobých cenových rozdílů a volatility cen k obchodování na organizovaných trzích
 • Sníží poplatky/pokuty za odchylky
  • denní, hodinová flexibilita

JAK SE STÁT ZÁKAZNÍKEM

K tomu, abyste se stali zákazníkem jednoho z provozovatelů zásobníků plynu, stačí splnit čtyři jednoduché kroky:
 • Registrace v Aukčním systému (vyplnění krátkého formuláře on-line)
 • Vysoutěžení kapacity v aukci a podpis smlouvy (papírové smlouvy)
 • Rezervace přepravní kapacity u NET4GAS (plně v gesci zákazníka)
 • Nominace (přes OTE nebo nominační portál provozovatele, matching s NET4GAS
Skladovací kapacita v podzemních zásobnících plynu se obchoduje v on-line aukcích na základě jasně definovaných pravidel. Provozovatel zásobníku určuje parametry aukce, jako je startovací cena, tzv. bundle (kombinace provozního objemu a těžebního a vtláčecího výkonu), doba trvání smlouvy, cenový přírůstek mezi jednotlivými aukčními koly a další. Účastníci aukce pak zadávají pouze požadované množství skladovací kapacity a počet let (měsíců). Všechny parametry aukce jsou vyhlášeny transparentně s dostatečným předstihem před samotnou aukcí. Kapacitu lze prodat jak na období několika skladovacích let, tak i pouze na jediný den.

POVINNÝ BEZPEČNOSTNÍ STANDARD DODÁVKY PLYNU

Bezpečnostní standard dodávky plynu stanovuje principy pro předcházení nedostatku plynu v zimním období. V topné sezoně je třeba zajistit opatření proti výpadku dodávek plynu a tepla zejména pro vybrané skupiny zákazníků. Mezi tzv. chráněné zákazníky patří zejména domácnosti, stejně jako zdravotní a sociální zařízení.

K udržení rezervní zásoby zemního plynu pro případ omezení či přerušení dodávek například z důvodu přerušení zásobování z tranzitních zemí se využívají především podzemní zásobníky plynu.

Rozsah zajištění bezpečnostního standardu dodávky

Teplárna, které se bezpečnostní standard dodávky týká, ho spočítá podle návodu na stránkách OTE. Všechny potřebné informace jsou uvedeny ve Vyhlášce č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu.
Pro teplárny je bezpečnostní standard dodávek plynu relevantní v případě, že jejich roční spotřeba plynu přesahuje 4200 MWh a minimálně 20 % objemu dodávaného tepla je určeno pro domácnosti, stejně jako pro zdravotnické a sociální služby.
Více informací na téma Skladování zemního plynu naleznete v materiálech ke stažení
zde